Giáo hội Chúa Kitô
Tác giả: Thân Văn Tường
Ký hiệu Tác giả: TH-T
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0017105
Nhà Xuất bản: Minh Thế Ấn Quán
Năm Xuất bản: 1974
Khổ sách: 20
Số trang: 120
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích