Traité de théologie spirituelle
Tác giả: Charles André Bernard
Ký hiệu Tác giả: BE-C
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0017163
Nhà Xuất bản: Cerf
Năm Xuất bản: 1986
Khổ sách: 24
Số trang: 496
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích