Tin mừng nước Thiên Chúa
Tác giả: Nguyễn Nghiên
Ký hiệu Tác giả: NG-N
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T.1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0017559
Khổ sách: 19
Số trang: 337
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích