150 thánh vịnh (Diễn ca bình dân gồm 7954 câu lục bát)
Tác giả: Lê Quang Trình
Ký hiệu Tác giả: LE-T
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0017733
Khổ sách: 20
Số trang: 293
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích