Xã hội học - 2008 - S101-104
Phụ đề: Tạp chí xã hội học
Tác giả: Xã hội học
Ký hiệu Tác giả: XHH
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2008/101-
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000155
Nhà Xuất bản: Viện xã hội học
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 144
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1.Biến đổi tâm lý - xã hội của cư dân đô thị dưới tác động của đô thị hóa3
2.Biến đổi phân tầng xã hội ở VN trong quá trình ptriển kinh tế thị trường và hnhập3
3.Trường Frankfurt hay là sự phê phán đv Thực chứng luận từ qđiểm "Lý thuyết phê phán3
4.Công bẳng xã hội và thực hiện công bằng xã hội ở nước ta hiện nay3