Chú giải nhã ca của Sa-lô-môn
Tác giả: George Burrowes
Ký hiệu Tác giả: BU-G
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0017797
Nhà Xuất bản: Phòng sách Tin Lành
Năm Xuất bản: 1967
Khổ sách: 18
Số trang: 331
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích