Các Thánh vịnh và Đức Giêsu. Đức Giêsu và các Thánh vịnh
Tác giả: Michel Gourgues
Ký hiệu Tác giả: GO-M
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0017800
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 120
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích