Thông tin khoa học xã hội - 2008 - S307-312
Phụ đề: Ấn phẩm định kỳ về Khoa học xã hội
Tác giả: Thông tin khoa học xã hội
Ký hiệu Tác giả: TTKH
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2008/S307-
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000156
Nhà Xuất bản: Viện thông tin khoa học xã hội
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1.Phân tầng xã hội hợp thức ở VN hiện nay10
2.Đa dạng văn hóa - Đối thoại văn hóa - nhìn từ VN3
3.An ninh phi truyền thống đối với văn hóa và con người Đông Á9
4.Văn hóa đạo đức ở nước ta hiện nay13
5.Vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành nhân cách16
6.30 năm Tạp chí thông tin khoa học xã hội3