Giải nghĩa thi thiên
Tác giả: Alexander Maclaren
Ký hiệu Tác giả: MA-A
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T.2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0017893
Nhà Xuất bản: Phòng sách Tin Lành
Năm Xuất bản: 1968
Khổ sách: 17
Số trang: 699
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0017896
Nhà Xuất bản: Phòng sách Tin Lành
Năm Xuất bản: 1968
Khổ sách: 17
Số trang: 699
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0017897
Nhà Xuất bản: Phòng sách Tin Lành
Năm Xuất bản: 1968
Khổ sách: 17
Số trang: 699
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích