Diễm tình ca
Tác giả: Die
Ký hiệu Tác giả: DIE
Dịch giả: Anh Minh
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0017952
Nhà Xuất bản: Cum Licentiis Debitis
Năm Xuất bản: 1966
Khổ sách: 17
Số trang: 60
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0080211
Nhà Xuất bản: Saigon
Năm Xuất bản: 1966
Khổ sách: 17
Số trang: 60
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích