Thông điệp quan tâm tới vấn đề xã hội
Nguyên tác: Sollicitudo rei socialv
Tác giả: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II
Ký hiệu Tác giả: PH-G
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0018208
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 22
Số trang: 81
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0067992
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 22
Số trang: 81
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích