Tông huấn về gia đình - Đức giáo hoàng Gioan Phao-lô II
Tác giả: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II
Ký hiệu Tác giả: PH-G
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0018209
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 22
Số trang: 120
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0064947
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 22
Số trang: 120
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích