Thánh vịnh & thánh ca
Tác giả: Thánh
Ký hiệu Tác giả: THA
Dịch giả: Nhóm phiên dịch CGKPV
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0018394
Nhà Xuất bản: Không có
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 334
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0018395
Nhà Xuất bản: Không có
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 334
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0018414
Nhà Xuất bản: Không có
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 334
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0018415
Nhà Xuất bản: Không có
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 334
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0018416
Nhà Xuất bản: Không có
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 251
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích