Thánh vịnh và Thánh ca
Phụ đề: Kinh Thánh Cựu ước
Tác giả: Thánh Vịnh
Ký hiệu Tác giả: THA
Dịch giả: Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0018408
Nhà Xuất bản: Nhóm Các GKPV
Khổ sách: 20
Số trang: 320
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0018412
Nhà Xuất bản: Nhóm Các GKPV
Khổ sách: 20
Số trang: 249
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0018422
Nhà Xuất bản: Không có
Khổ sách: 20
Số trang: 320
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0058036
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 316
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0074416
Nhà Xuất bản: Psautier Liturgique oecuménique
Khổ sách: 20
Số trang: 319
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0074455
Nhà Xuất bản: Psautier Liturgique oecuménique
Khổ sách: 20
Số trang: 320
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0080973
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 19
Số trang: 316
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích