Thánh Thi
Tác giả: Thánh -
Ký hiệu Tác giả: TH--
Dịch giả: Vĩnh An
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0018421
Nhà Xuất bản: Sài gòn
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 217
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0018423
Nhà Xuất bản: Sài gòn
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 27
Số trang: 123
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích