Tin mừng nước Thiên Chúa
Phụ đề: Tìm hiểu đức tin Ki-tô giáo
Tác giả: Tin Mừng
Ký hiệu Tác giả: TIN
Dịch giả: Nguyễn Thế Thuấn (Lm)
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0018449
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 22
Số trang: 160
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0018450
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 22
Số trang: 160
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích