Các sách Giáo huấn - Cựu ước
Tác giả: Các -
Ký hiệu Tác giả: CA--
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0018528
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1972
Khổ sách: 27
Số trang: 166
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích