Cửa vào Thánh Thiêng T2: Bí tích Thánh tẩy -Thêm sức - Thánh Thể
Nguyên tác: Doors to the sacrec
Tác giả: Joseph Martos
Ký hiệu Tác giả: MA-J
Dịch giả: Nguyễn Đức Thông
DDC: 234 - Thần học bí tích - Bí tích Thánh thể - Sự cứu rỗi và ân sủng
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0018587
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1982
Khổ sách: 20
Số trang: 253
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0019091
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1982
Khổ sách: 20
Số trang: 253
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0078190
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1982
Khổ sách: 20
Số trang: 253
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0083823
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1982
Khổ sách: 20
Số trang: 253
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích