Bí tích đại cương
Tác giả: A. Drexel. S. J
Ký hiệu Tác giả: DR-A
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0018991
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1970
Khổ sách: 27
Số trang: 151
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích