Tông huấn đời thánh hiến
Tác giả: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II
Ký hiệu Tác giả: PH-G
DDC: 262.91 - Luật pháp giáo hội, kỷ luật giáo hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0019015
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0049372
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0058415
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0087740
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích