Tâm lý học -2015 - S9
Phụ đề: Tạp chí nghiên cứu tâm lý học
Tác giả: Tâm lý học
Ký hiệu Tác giả: TLH
DDC: 150.5 - Ấn phẩm định kỳ về tâm lý học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2015/S9
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0019103
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 25
Số trang: 99
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích