Thần học về sự hoàn thiện Kitô giáo
Tác giả: Phạm Thanh
Ký hiệu Tác giả: PH-T
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0019448
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 268
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích