Bí tích nguồn sống của các Kitô hữu
Tác giả: Robert Scholtus
Ký hiệu Tác giả: SC-R
DDC: 265 - Bí tích, nghi lễ và điều luật Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0020026
Nhà Xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm Xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 74
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích