Nghiên cứu Đông Nam Á - 2013 - S154-159
Phụ đề: Đông Nam Á học
Tác giả: Nghiên cứu Đông Nam Á
Ký hiệu Tác giả: NĐNA
DDC: 900.559 - Ấn phẩm định kỳ về địa lý và lịch sử Đông Nam Á
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2013/S154-
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0020166
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội Việt Nam
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 27
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích