Cử hành phụng vụ Chúa nhật và lễ trọng - T2: Mùa Chay và Phục Sinh
Tác giả: Cử hành
Ký hiệu Tác giả: CUH
DDC: 263.93 - Lễ Phục sinh - Mùa Phục sinh và lễ Thăng thiên
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0002011
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 247
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích