Cười với nỗi sợ hãi
Tác giả: Chogyam Trungpa
Ký hiệu Tác giả: TR-C
Dịch giả: Huỳnh Văn Thanh
DDC: 152.04 - Tâm lý học về nhận thức, hành động, cảm xúc, thúc đẩy sinh học ở con người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0020496
Nhà Xuất bản: Lao Động, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 216
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0041719
Nhà Xuất bản: Lao Động, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 216
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích