Exploring the catechism
Tác giả: Jane E. Regan
Ký hiệu Tác giả: RE-J
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0020611
Nhà Xuất bản: The Liturgical press
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 24
Số trang: 170
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích