The catechism yesterday and today - The Evolution of a Genre
Tác giả: Berard L. Marthaler
Ký hiệu Tác giả: MA-B
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0020612
Nhà Xuất bản: The Liturgical press
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 24
Số trang: 176
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích