Những câu chuyện tuyệt vời trong cuộc sống
Tác giả: Jack Canfield
Ký hiệu Tác giả: CA-J
Dịch giả: Ngọc Huyền - Hương Lan
DDC: 155.230 602 - Tuyển tập truyện giáo dục nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0020985
Nhà Xuất bản: Tổng hợp
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 312
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích