Hiệp thông, ý niệm then chốt giúp hiểu sách giáo lý hội công giáo
Tác giả: Nguyễn Quang Thạnh
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0021691
Nhà Xuất bản: Sedney
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 24
Số trang: 317
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích