Thần học thiêng liêng - Nền tảng lý thuyết, phương pháp thực hành tu đức
Tác giả: Hoành Sơn
Ký hiệu Tác giả: HO-S
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T.2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0021748
Nhà Xuất bản: Thành phố
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 800
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0089436
Nhà Xuất bản: Thành phố
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 800
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích