Rediscover Catholicism
Phụ đề: A spiritual guide to living with passion and purpose
Tác giả: Matthew Kelly
Ký hiệu Tác giả: KE-M
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0022187
Nhà Xuất bản: Beacon
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 22
Số trang: 320
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0076946
Nhà Xuất bản: Beacon
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 22
Số trang: 320
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0076977
Nhà Xuất bản: Beacon
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 22
Số trang: 320
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích