La Foi des catholiques
Tác giả: Catéchèse Fondamentale
Ký hiệu Tác giả: CAT
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0022562
Nhà Xuất bản: Le Centurion
Năm Xuất bản: 1984
Khổ sách: 20
Số trang: 735
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0022564
Nhà Xuất bản: Le Centurion
Năm Xuất bản: 1984
Khổ sách: 20
Số trang: 735
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích