The Spirit of the Psalms
Tác giả: Noel Quesson
Ký hiệu Tác giả: QU-N
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0022676
Nhà Xuất bản: Paulist Press
Năm Xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 260
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích