Bí tích xức dầu bệnh nhân
Tác giả: Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 234.167 - Bí tích xức dầu bệnh nhân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0022780
Nhà Xuất bản: Đại Chủng Viện Thánh Giuse
Khổ sách: 20
Số trang: 280
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0022783
Nhà Xuất bản: Đại Chủng Viện Thánh Giuse
Khổ sách: 20
Số trang: 280
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích