Bí tích học - T5: Xức dầu
Tác giả: Nguyễn Văn Trinh
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 234.167 - Bí tích xức dầu bệnh nhân
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T5
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0022803
Nhà Xuất bản: Đại Chủng Viện Thánh Giuse
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 324
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0022805
Nhà Xuất bản: Đại Chủng Viện Thánh Giuse
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 324
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích