Sur le sacrement des malades
Tác giả: Karl Rahner
Ký hiệu Tác giả: RA-K
DDC: 234.167 - Bí tích xức dầu bệnh nhân
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0022966
Nhà Xuất bản: Épi, Paris
Năm Xuất bản: 1966
Khổ sách: 14
Số trang: 72
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích