Quotable Quotations
Tác giả: Lloyd Cory
Ký hiệu Tác giả: CO-L
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: 1989
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0023766
Nhà Xuất bản: Victor Books
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 24
Số trang: 456
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích