Jean, de l'exégèse à la prédication - Tome II: Carême - Pâques, année B
Tác giả: Michel Gourgues
Ký hiệu Tác giả: GO-M
DDC: 252.6 - Bài giảng cho năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T.2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0023816
Nhà Xuất bản: Montréal
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 18
Số trang: 158
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích