Spiritual Freedom
Tác giả: John J. English, sj
Ký hiệu Tác giả: EN-J
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0023861
Nhà Xuất bản: Loyola House
Năm Xuất bản: 1983
Khổ sách: 20
Số trang: 256
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích