Heart at work
Phụ đề: Stories and strategies for building self-Esteem and reawakening the Soul at work
Tác giả: Jack Canfield, Jacqueline Miller
Ký hiệu Tác giả: CA-J
DDC: 158.2 - Tâm lý về quan hệ cá nhân
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0023901
Nhà Xuất bản: McGraw-Hill
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 22
Số trang: 283
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích