Culpabilité, paralysie du coeur
Tác giả: Lytta Basset
DDC: 241.3 - Đạo đức học Kitô giáo, Thần học luân lý, tội lỗi và tật xấu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0024246
Nhà Xuất bản: Labor et Fides
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 105
Tình trạng: Hiện có