Đấng chiến thắng nhờ đau khổ
Tác giả: J. Galot
DDC: 241.3 - Đạo đức học Kitô giáo, Thần học luân lý, tội lỗi và tật xấu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0024296
Nhà Xuất bản: J. Galot
Khổ sách: 20
Số trang: 386
Tình trạng: Hiện có