Le Péche
Tác giả: Joseph Doré
DDC: 241.3 - Đạo đức học Kitô giáo, Thần học luân lý, tội lỗi và tật xấu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0024308
Nhà Xuất bản: Editions Du Cerf
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 417
Tình trạng: Hiện có