Théologie du péché - VII
Tác giả: Ph. Delhave
DDC: 241.3 - Đạo đức học Kitô giáo, Thần học luân lý, tội lỗi và tật xấu
Ngôn ngữ: Pháp
Tập số: T7
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0024319
Nhà Xuất bản: Desclee & Socii
Năm Xuất bản: 1960
Khổ sách: 20
Số trang: 531
Tình trạng: Hiện có