Exposition de la Morale catholique - T.3: Les passions (Carême 1905)
Tác giả: R. P. M. A Janvier
DDC: 241.3 - Đạo đức học Kitô giáo, Thần học luân lý, tội lỗi và tật xấu
Ngôn ngữ: Pháp
Tập số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0024594
Nhà Xuất bản: P. Lethielleux
Năm Xuất bản: 1906
Khổ sách: 18
Số trang: 443
Tình trạng: Hiện có