Responses to 101 questions on the Psalms and Other writings
Tác giả: Roland E. Murphy, O. Carm.
Ký hiệu Tác giả: MU-R
DDC: 223 - Thi ca Kinh Thánh Cựu Uớc
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0024688
Nhà Xuất bản: Paulist Press
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 129
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích