Mầu nhiệm đau khổ
Tác giả: Mầu nhiệm
DDC: 241.3 - Đạo đức học Kitô giáo, Thần học luân lý, tội lỗi và tật xấu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0024825
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 168
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0024826
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 168
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0024827
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 168
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0074788
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 168
Tình trạng: Hiện có