Libre réponse à un scandale
Phụ đề: La faute originelle, la souffrance et la mort
Tác giả: Gustave Martelet
DDC: 241.3 - Đạo đức học Kitô giáo, Thần học luân lý, tội lỗi và tật xấu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0024839
Nhà Xuất bản: Cerf, Paris
Năm Xuất bản: 1986
Khổ sách: 23
Số trang: 174
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0066308
Nhà Xuất bản: Cerf, Paris
Năm Xuất bản: 1992
Khổ sách: 23
Số trang: 174
Tình trạng: Hiện có