An invitation to the Spiritual Journey
Tác giả: John P. Gorsuch
Ký hiệu Tác giả: GO-J
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0024841
Nhà Xuất bản: Paulist Press
Năm Xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 128
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích